Vi flytter over til CHECKD Field og CHECKD Web, og denne siden, samt FloorPlan og Forms vil bli fjernet 15. juni. All data her vil bli slettet, og CHECKD er ikke ansvarlig for noe data på denne serveren som forsvinner etter denne datoen. Vennligst eksporter all data før 15. juni. Betalende kunder av CHECKD kan kontakte oss for oppgradering og videreføring av data

We are moving over to a new platform; CHECKD Field and CHECKD Web, and we are terminating this service and the FloorPlan and Forms application on June 15th. All data here will be deleted, please extract all your data before the termination date. CHECKD is not responsible for data that is lost after June 15th. Paying customers can contact CHECKD for upgrade and data handling on the new platform.